News and Articles

item_chart

Jak tvořit nákupní objednávky

20/01/2014

How to create purchase orders with Inventoro

In any business based on selling products, not services, we solve the purchase, storage and sale of our goods. We need to have sufficient quantity of goods for sales and orders in store until the next receipt of goods.Read more
ABC analýza, segmentace položek

ABC analýza a segmentace položek

10/12/2013

ABC analýza a segmentace položek

Segmentace položek, segmentace výrobků nebo ABC analýza položek se používá k určení nejdůležitějších položek podle daného kritéria. Jako koncept ji lze použít na určení klíčových zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců apod. ABC analýza, ať již čehokoliv, se zakládá na teorii 80-20, též zvané Paretovo pravidlo. Tato teorie nebo pravidlo říká, že 80% důsledků pramení z 20% příčin. Tento efekt lze vypozorovat v celé škále lidských činnosti - od ekonomiky, přes výrobu, až po věci každodenního života.Read more