Příběh zákazníka: Smart Print s.r.o.

Inventoro.com je Software jako Služba (SaaS) postavená na prověřené technologii Planning Wizard, která má více než 50 spokojených zákazníků, mezi které patří například Kraft Foods, Starbev, Coop, Pfanner, Zentiva, ABB, Lekkerland, GreenSwan, Emos, ...

Vypočítejte si přínosy Inventora (ROI)

Zkuste Inventoro na 30 dní zdarma


Základní informace

Obrat: 21 600 000 Kč
Výsledek hospodaření: 8 400 000 Kč
Přesnost forecastu: +30%
Výpadkovost: vyřešeno
Nadzásoba: vyřešeno

Kontaktní informace

Web: http://smart-print.com/
Sídlo: Hradec Králové, Česká republika

Společnost Smart Print s.r.o. se zabývá výrobou, distribucí a prodejem plnicích souprav a jiného příslušenství pro inkoustové a laserové tiskárny. Provozují velkoobchod a maloobchod a působí v České republice, na Slovensku, v Polsku a Německu.

Smart Print s.r.o. používá Inventoro od července 2013.

Rozhovor s panem Martinem Vlčkem, zakladatelem Smart Print s.r.o o zkušenostech s Inventorem:

Jak velká jste firma? Jaký máte obrat, počet produktů a položek?

V současnosti máme dvě pobočky a Inventoro využíváme na jeden sloučený sklad. V Inventoru máme 1500 položek, z toho cca 1000 jsou naše hlavní prodejní položky a zbytek jsou komponenty, které nejspíš využijeme až v budoucnu. Téměř všechny položky jsou prodávány volnou poptávkou, položek na objednávku máme minimum. Náš měsíční obrat je cca 1,8 milionu Kč.


Jak jste řídili předpověď poptávky, objednávání a výroby před nasazením Inventora?

Používali jsme vlastní interní systém napsaný v MS Access a částečně také Excel. Předpověď jsme vytvářeli na základě minulých priodejů za posledních 90 dnů pomocí průměrné prodejnost bez ohledu na sezónnost. Tyto a jiné vlivy jsme zohledňovali ručně. Objednávali jsme stejným způsobem.


Jaká u Vás byla výpadkovost/nadzásoba před nasazením Inventora?

Před Inventorem jsme měli vysokou náhodnou výpadkovost na důležitých položkách a problémem byla také nepřesnost forecastu. Jiné položky naopak měly nadzásobu, dokonce taktovou, že jsme některé věci neprodali až doteď.


Zjišťovali jste nějakým způsobem důležitost položek před Inventorem, podobně jako ABC analýza?

Důležitost položek jsme určovali pouze intuicí a na základě vlastního úsudku, bez sofistikovaného přístupu. Analýzu jako takovou jsme na položkách neprováděli.


Jaká je ve vašem podnikání sezónnost?

Vrchol sezóny jsou pro nás měsíce říjen, listopad, leden, únor a březen. Naopak menší prodeje jsou v červnu, červenci a srpnu.


Jak jste se dostali k Inventoru?

Hledali jsme software na předpověď skladové hladiny a předpověď objednávek a dostali jsme na stránky Logia odkud vedl odkaz na Inventoro.
Aplikaci jsme řádně odzkoušeli během zkušební verze a líbili se nám výsledky, vycházely totiž dobře. Od začátku jsme s Inventorem spokojeni.


Jaká jste měli očekávání?

Od Inventora jsme očekávali sofistikovanější předpověď prodejů a kdy přesně a kolik objednávat. Inventoro tedy naše očekávání splnilo.


Jak složité pro vás bylo nachystání importních dat a zpracování výstupů?

Importní data jsme nachystali řádově v hodinách díky manuálu. V Inventoru ale zrovna probíhala změna názvosloví, takže to nám přípravu trochu zkomplikovalo.


Používáte Inventoro pouze na předpověď prodejů nebo na komplexní řízení zásob?

Z výstupů, které Inventoro poskytuje používáme samozřejmě předpověď prodejů, objednací množství, objednací hladinu a ABC hodnotu podle zisku, tržeb a četnosti prodeje. Pojistnou zásobu nevyužíváme, protože je zahrnuta v objednací hladině, ale občas ji orientačně sledujeme.


Jak často Inventoro přepočítáváte a jak často objednáváte?

Inventoro přepočítáváme jednou za měsíc a také jednou za měsíc objednáváme, vždy následující den po přepočtu.


Jaké změny v procesech jste provedli s nasazením Inventora?

Došlo ke značnému zjednodušení procesů díky tomu, že odpadla původní a ruční předpověď. Vytvořili jsme si vlastní webový report, který filtruje z výstupu pouze položky, které se mají v daný den objednat. S výstupy Inventora u nás pracují 2-3 lidé.


Jaké jste zaznamenali změny v tržbách, zásobách, přesnosti prodejního forecastu a výpadkovosti?

Tržby mají výrazný rostoucí trend kvůli otevírané pobočce v Polsku, takže vliv Inventora je těžké nějak očistit. Zásoby postupně klesají, ale pořád máme přezásobené položky z doby před používáním Inventora. Přesnost prodejního forecastu se zlepšila minimálně o 30%. Výpadkovost byla prakticky eliminována až na výjimky způsobené naší chybou v importních datech.


Doporučili byste Inventoro jiným firmám?

Inventoro jiným firmám určitě doporučujeme, je to investice, která se nám vyplácí. Díky ochotné a rychlé podpoře se nám podařilo začít Inventoro používat prakticky hned.