Ochrana osobních údajů

POUŽÍVÁNÍM INVENTORO.CZ SOUHLASÍTE S TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ (DÁLE JEN „ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ“). PROSÍM PŘEČTĚTE JE POZORNĚ.

V těchto Zásadách ochrany soukromí mají v nich uvedené výrazy význam specifikovaný v Podmínkách užívání

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Vaše údaje shromažďujeme v průběhu Vaší registrace na našich stránkách.

V průběhu registrace můžete být v případě potřeby požádáni o zadání Vašeho jména, příjmení, e-mailové adresy, firmy a informace o platební kartě (dále jen „Osobní Údaje“).

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Veškeré Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být užity následujícím způsobem:

k poskytnutí Služby;

k uchování záznamů;

k dohledu nad poskytováním Služby;

k marketingovým účelům;

pro obchodní komunikaci mezi Vámi a Logiem.

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME?

Implementovali jsme soubor bezpečnostních opatření, abychom Vaše Osobní Údaje zabezpečili v okamžiku, kdy zadáváte objednávku, nebo vkládáte, poskytujete nebo přistupujete k Osobním Údajům.

Nabízíme využití zabezpečeného serveru. Informace o platební kartě jsou bezpečně uloženy na serverech našeho poskytovatele platebních služeb – společnosti Braintree Payment Solutions, LLC.

POUŽÍVÁME COOKIES?

Ano (Cookies jsou malé soubory, které webová stránka nebo poskytovatel služby přenese do pevného disku Vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče – pokud k tomu dáte svolení – a které umožňují stránce nebo poskytovateli služby rozpoznat Váš prohlížeč and uchovat a zapamatovat si určité informace).

Cookies používáme, abychom rozpoznali Vás, Vaše preference a uchovali je pro Vaše příští návštěvy.

PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Neprodáváme nebo nijak jinak nepředáváme třetím stranám jakékoliv Vaše osobní údaje. Výjimkou je předání těchto údajů třetím stranám, které nám umožňují provozovat naše webové stránky, provozovat naše podnikání a poskytovat Vám služby, a to pouze pokud souhlasí s tím, že uchovají důvěrnost těchto údajů. Vaše údaje můžeme rovněž poskytnout, pokud se domníváme, že je to nutné k dodržení Závazných předpisů, vynucení Podmínek Užívání nebo ochrany našich nebo dalších práv, majektu nebo bezpečnosti. Údaje, které nenaplňují znaky osobních údajů, pak můžou být třetím stranám poskytnuty pro marketingové reklamní a další účely.

Používáním Inventora zároveň udělujete ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, Logiu souhlas s výše popsaným zpracováním a užitím Osobních Údajů.

Poskytnutí Osobních Údajů je dobrovolné. Máte právo svůj souhlas odvolat písemně, a máte rovněž práva dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním Logia porušeno Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Logiu. Logio je však i nadále v takovém případě v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) Zákona o ochraně osobních údajů oprávněno provádět zpracování osobních údajů v nezbytné míře nutné k evidenci svých pohledávek za Vámi až do doby jejich úplného splacení.

Pokud Logio zjistí nebo mu bude oznámeno a věrohodně doloženo, že k registraci do Služby byl užit e-mail nějaké třetí osoby, Logio odstraní tuto e-mailovou adresu ze Služby a zruší příslušná přístupová práva.

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany soukromí, změníme rovněž datum uvedený níže.

Tyto Zásady ochrany soukromí byly naposledy změněny dne 2013-02-07

KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto Zásad ochrany soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře dostupného na http://inventoro.cz/podpora/.